Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych
z Warszawy na Jasną Górę

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem w wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają aby religijny charakter Pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

 1. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  • akceptuje i przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,

– będzie stosował się do zarządzeń Księży Przewodników i Służb Pielgrzymki

 1. Każdy zapisany pielgrzym otrzymuje: Znaczek i Kartę Znaczek nosimy na widocznym miejscu!
 2. Osoby niepełnosprawne przy zapisie wskazują opiekuna. Wózek inwalidzki powinien być sprawny, wyposażony w części zapasowe.
 3. 0soby, które nie ukończyły 18-tego roku życia zapisując si przedstawiają pisemne oświadczenie rodziców ustanawiające prawnego opiekuna dla swojego dziecka spośród osób pełnoletnich uczestniczących w Pielgrzymce
 4. Osoby, które wliczają się do udziału w Pielgrzymce podczas jej trwania, zobowiązane Są do zapisania si w Kwaterze Głównej
 5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach (w drodze nie korzystamy z telefonów komórkowych). Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kultur bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza niepełnosprawnych, słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne).
 6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali (zwłaszcza na dwóch ostatnich etapach dnia). Zabrania si pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

  bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu zażywania środków odurzających              – odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)                                                       -przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym; zarządzeń władz terenowych
  (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.) oraz wskazań Księży Przewodników
  i Służb

 8. Na trasie towarzyszą nam służby Pielgrzymkowe: Kwatera Główna (biuro pielgrzymki), Kwatermistrzowska (przygotowanie noclegów), Medyczna, Porządkowa (kierowanie ruchem), Jedzonko (zabiera nadwyżki żywności, która dzięki gościnności dobrodziejów pozostaje po posiłkach i rozdaje na kolejnych postojach), Techniczna (dba o stan techniczny wózków oraz usuwa w nich usterki), łączność (nagłośnienie),Eko-serwis (dba o porządek na postojach i noclegach), Przewóz
 9. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody Księdza Kierownika nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 10. W miejscach postojów i noclegów pielgrzymi pamiętają o okazaniu
  wdzięczności gospodarzom, zachowują czystość i porządek, śmieci
  składając do przygotowanych pojemników/worków.
 11. Noclegi Są zawsze oddzielnie dla sióstr i braci. 0 noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie pamiętając przede wszystkim o zapewnieniu noclegu dla osób niepełnosprawnych. Staramy się wyzbyć egoizmu i pomagać sobie wzajemnie, dzieląc się posiłkami i miejscem do spania. Osoby zdrowe są zobowiązane do korzystania z własnych namiotów na każdym noclegu.
 12. 0 posiłki na noclegu troszczymy się we własnym zakresie nie obciążając
  gospodarzy, zabiegi higieniczne dozwolone Są tylko w miejscach,
  wyznaczonych przez gospodarzy. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie
  gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek.
 13. Cisza nocna obowiązuje po 22.00.
 14. Pielgrzymce na trasie i noclegach towarzyszy służba Medyczna, do której zgłaszamy si ze swoimi materiałami opatrunkowymi.
 15. Zabieramy ze sobą:
  • w torbie podróżnej lub plecaku oddawanym na samochód: śpiwór,namiot,
   przybory toaletowe, latarkę, małą  miskę, ubranie (bawełnianą bieliznę
   osobistą, sweter, kurtkę, skarpety (na każdy dzień) pochłaniające
   wilgoć, zapasowe obuwie, żywność trwałą, środki opatrunkowe. Nie zabieramy ze sobą cennych rzeczy
  • w małym plecaku zabieranym ze sobą na tras : dokumenty
   osobiste, Karę Pielgrzyma, zażywane leki i środki wzmacniające, witaminy
   itp.., środki opatrunkowe i higieniczne, prowiant na dany dzień,
   nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, płaszcz
   przeciwdeszczowy, różaniec, modlitewnik itp.
 16. Bagaż (jednoelementowy, max. 15 kg) oddajemy zawsze na samochód bagażowy swojej grupy. Bagaż
  powinien być oznaczony, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający
  identyfikacje. Nie wolno umieszczać w bagażu przedmiotów niebezpiecznych
  (np. butli gazowych i środków łatwopalnych, szklanych i ostrych
  niezabezpieczonych przedmiotów)
 17. Osoby odwożone do szpitala wracają do Pielgrzymki lub do domu samodzielnie
 18. Wobec osób, które nie przestrzegają niniejszego  regulaminu lub wykazują się  postawą niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z możliwością natychmiastowego usunięcia z Pielgrzymki