XXXII PIESZA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5-14 SIERPNIA 2023

PATRONOWIE GRUP:
– najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła, 
– św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy, 
– bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci, 
– św. Józef – patron naszego Stowarzyszenia,
– św. Michał Archanioł – wymarzony opiekun każdego z nas. 

KOLOR:
 ogólny błękitny, obecnie każda grupa ma swój własny: 
– grupa św. Wawrzyńca – zielony
– grupa św. Kamila – czerwony
– grupa św. Józefa – fioletowy
– grupa bł. Unitów Podlaskich- niebieski
– grupa św. Michała Archanioła – pomarańczowy